Фаланстеры в ТНР: falansterowe komuny sukcesem państwa ludowego!

15a4f84b5159213034065ba60d4979d2

CЛАВА РЕВОЛЮЦИИ!

Budowane od 2015 roku falanstery – inicjatywa wysunięta przez proletariackie, zżyte ze sobą społeczności tuż po rewolucji majowej zostały oddane do użytku. Partyjni dygnitarze uroczyście przecięli wstęgi otwierając zespoły budynków mieszkalnych przy miejscach pracy. Towarzysze robotnicy wraz z proletariackimi rodzinami od dzisiaj mogą zamieszkiwać bezpośrednio przy miejscu wspólnej pracy i walki ku chwale wspólnej, silnej ojczyzny.

Falanstery wykonano w sposób nowoczesny, jednak w duchu tradycji, która nam, Siedmiogrodzianom jest szczególnie bliska. Kwatery mieszkalne połączone z placówkami oświaty, jadłodajniami dla spracowanych robotników, sklepami z towarami z przydziału i wiele miejsca do odpoczynku, takie jak upiększone parki zielenią i ławkami. To wszystko stworzyło Państwo, które pragnie, by jego obywatele czuli się komfortowo w celu większej wydajności do pracy.

Większość zespołów falansterów (nie mylić z wysokimi blokami budowanymi kilkadziesiąt lat wcześniej) zostało pobudowanych w Braszowskim Okręgu Przemysłowym ze względu na większe natężenie ciężkiego przemysłu. To tam są najlepsze warunki do budowy hut, stoczni, które wciąż są w budowie bądź w trakcie unowocześniania. Wszystkim członkom komun przemysłowych życzymy sława rewolucji i siły do pracy o wielką ojczyznę!

Advertisements