Rada Państwa

Rada Państwa – organ władzy ustawodawczej obowiązujący w Republice Ludowej Siedmiogrodu od 2010 roku (z przerwą, gdy w 2012 zastąpiono ją Naczelną Radą Rewolucyjną). Na jej czele stoi Przewodniczący Rady Państwa, który jest jednocześnie głową państwa (wg. najnowszej konstytucji).

Advertisements