Informacje

Republika Ludowa Siedmiogrodu (starosied. Pэπuбликa Лudov’a Cиэdмиoгpodu, ros. Трансильванская Народная Республика) – niepodległe polskie wirtualne państwo. Jest państwem o charakterze dyktatury proletariatu, gdzie szczegóły ustroju określa idea zwana makłowizmem.

Za umowną datę założenia państwa siedmiogrodzkiego jest często przyjmowany rok 550, kiedy władca Zlad I połączył siedmiogrodzkie plemienia. Siedmiogród stał się katolickim państwem w roku 971, gdy Boleslav Vjelki przyjął chrzest katolicki. Rok później Siedmiogród stał się królestwem. Państwo przetrwało do roku 1711, kiedy terytorium zostało włączone do Królestwa Węgierskiego Habsburgów. Siedmiogród odzyskał niepodległość w 1907 roku jako Republika Braszowska, następnie w wyniku sytuacji politycznej w 1930 została utworzona Siedmiogrodzka Republika Rad, a w wyniku rewolucji w 1931 powstała Siedmiogrodzka Republika Ludowa.. W 1991 roku państwo zmieniło ustrój na demokratyczny i zmieniło nazwę na Republika Siedmiogrodu.

Po rewolucji transylwańskiej 12 lipca 2010 roku państwo zmieniło nazwę na Republika Ludowa Siedmiogrodu i stało się państwem socjalistycznym.

17 maja 2014 rozpoczęła się tzw. “rewolucja majowa” zapoczątkowana przez Siergieja Makłowa, byłego przywódcę państwa oraz przez jego bojówkę “Siedmiogrodzki Ruch Ludowo-Wyzwoleńczy” podległą pod sieć międzynarodowych lewicowych bojówek LRCG. Ma ona na calu przywrócić kraj do dawnej świetności i powołać nowe, ludowe władze.

Pod koniec 2014 roku Republika Ludowa Siedmiogrodu stała się członkiem Wspólnoty Niepodległych Krajów Kontynentu Południowego.

Symbole Republiki Ludowej Siedmiogrodu:

flaga_maksi

godlo_max

W przeszłości wszystkie terytoria należące do Republiki Ludowej Siedmiogrodu znajdowały się na Nordacie, jednak przyłączenie się Siedmiogrodu do Wspólnoty Niepodległych Krajów Kontynentu Południowego oraz zawarcie postanowień między krajami członkowskimi dały początek nowemu lądowi – Kontynentowi Południowemu, gdzie znajduje się obecnie kontynentalna część republiki ludowej jak i dwie, większe wyspy – Ketfej oraz Cayo. Na Nordacie pozostała jedynie autonomiczna Pruska Republika Siedmiogrodzka oraz Sowiecja Centralna (wąski pas ziemi niezasiedlony na stałe, tylko do użytku dla Armii Czerwonych).

 

Społeczeństwo siedmiogrodzkie stanowi mieszankę wielokulturową. Główna, kontynentalna część Siedmiogrodu oraz wyspa Ketfej oparte są na klimatach rosyjsko-rumuńskich, wyspę Cayo zamieszkuje mniejszość azjatycka, a położone na Nordacie Prusy to ludność niemieckojęzyczna. Wszyscy Ci ludzie zamieszkujący naszą socjalistyczną ojczyznę tworzą proletariat – bezklasowe, świeckie robotnicze społeczeństwo.

 

W państwie dyktatury proletariatu ważną funkcję stanowi kult jednostki, dzięki któremu chcemy jak najbardziej odzwierciedlić klimaty takiego państwa. Ważną postacią w Republice Ludowej Siedmiogrodu jest Towarzysz Siergiej Makłow – prowodyr Wielkiej Rewolucji Majowej, która odbyła się 17 maja 2014 roku. Skutkiem jej było przywrócenie działalności państwa po ponad rocznej stagnacji głównie przez utratę starego forum istniejącego od 2010 roku. Jak prawdziwe państwa, nasza mikronacja posiada swoich bohaterów, którzy przyczynili się do rozwoju naszej mikronacji.

Do niedawna mikronacja była prowadzona w tradycyjnym, forumowym stylu. Po upadku forum utworzonego w 2014 roku postanowiono zmienić charakter mikronacji pozostawiając Listę Dyskusyjną “Maj” jako temat do dyskusji czy powitań.

Advertisements