Towarzysz Przywódca Siergiej Makłow

maklow.jpg

Budowniczy dzisiejszej potęgi RLS,

Budowniczy nowego świata,

Twórca genialnych planów komunistycznego budownictwa,

Twórca i przywódca rewolucji majowej,

Twórca niezłomnej, braterskiej jedności wolnych narodów,

Człowiek drogi nam i bliski,

Człowiek, który ocalił ludzkość,

Człowiek, który wygrał wszystkie bitwy,

Człowiek i wódz ucieleśniający najlepsze cechy ludzkie,

Krzewiciel ludzkiej dobroci i szlachetności,

Największy człowiek naszych czasów,

Głos prawdy,

Mąż natchniony,

Nieśmiertelny,

Tytan myśli i czynu,

Wcielona wola i rozum,

Realizator marzeń i tęsknot całej ludzkości,

Chorąży pokoju,

Chorąży wolności narodów,

Wódz o czystym sumieniu,

Największy bojownik o pokój,

Największy strateg naszych czasów,

Wielki wyzwoliciel,

Wybawca,

Wyzwoliciel narodów,

Geniusz troski o człowieka,

Najgenialniejszy ze wszystkich uczonych,

Ukochany nasz ojciec,

Wielki wychowawca,

Koryfeusz kultury,

Największy myśliciel naszych dni,

Genialny językoznawca,

Największy przyjaciel Prus,

Opoka przyjaźni i chwały narodów,

Oswobodziciel ludów Weer-Hirshbergii,

Nadzieja i otucha milionów ludzi na całej kuli ziemskiej,

Wzór człowieka,

Czułe serce świata,

Siewca demokracji, ładu i pokoju,

Najwyższy Przywódca Towarzysz Generalissimus Siergiej Makłow.

Swoją działalność polityczną Najwyższy Przywódca rozpoczął w maju 2011 roku, gdzie wcześniej pracował dla Urzędu Bezpieczeństwa. Wielokrotny członek Rady Państwa, wielokrotny Przewodniczący Rady Państwa w “okresie Kovacsa”, znakomity dowódca wojskowy, syn rewolucji, prowodyr Wielkiej Rewolucji Majowej, dowódca powstania proletariackiego w Weer-Hirshbergii, oddany patriota, troskliwa ręka siedmiogrodzkiego ludu robotniczego.

Advertisements